Λεωφόρος Γούναρη & Στοργής 2, Γλυφάδα

  

   

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ

(ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

ΠΕΜΠΤΗ

(ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

(MEIKTO)

21:00-22:00 19:00-21:00 21:00 - 22:00  12:00 - 14:00